رویدادها

مجلس معراج حضرت محمد

هو
۱۲۱

مراسم معراج نامه حضرت رسول (ص) که در تکیه قادریه سوله ای در شهر سنندج برگزار می گردد.
این مراسم در ۲۷ رجب برگزار می شود که طبق برخی روایات و سنت شیعه، این روز مصادف است با مبعث حضرت رسول (ص) ولی قاطبه ی اهل سنت بر این تاریخ موافقت ندارند و این روز را مصادف با معراج و جریان اسراء حضرت رسول اکرم می دانند.

مجلس معراج نامه در تکیه قادریه سوله ای


حال چه این دو واقعه خجسته و بزرگ در تاریخ اسلام در یک روز اتفاق افتاده باشد و چه اینگونه نباشد، مهم تر از آن، اتفاق و اتحاد مسلمین و معتقدین به آن حضرت است و زنده نگهداشتن میراث ایشان.
امروز تاریخ نشان داده است که مردم دنیا با اتحاد و اتفاق و یکرنگی به سعادت میرسند. و اتحاد تنها راه رسیدن به کُنه تلاش بشر است برای سعادت.
از اینرو نگریستن به نقاط مشترک میتواند بسیار راهگشا باشد. از آنجاییکه دین و مذهب خود موضوع مهمی در زندگی بسیاری از مردمان این روزگار است، اتحاد بین مکاتب اسلامی و بعد اتحاد بین ادیان ابراهیمی و بعد اتحاد بین ادیان دنیا بر پایه فصول مشترکشان می تواند منتج به اتحاد در بین کل اقشار شود.اصولاً هدف از رجوع به اصل فطرت، بقا و سعادت است ولو اینکه مقصدی بس بعید و رویایی بنماید.
علی ایحال هرچند رسیدن به این هدف شاید به این راحتی میسر نباشد، ولی میتواند در این دنیای تاریک کورسوی امیدی باشد به بلندای فحوای یکرنگی. امیدی که حیات است برای ما.

چونک بی‌رنگی اسیر رنگ شد
موسیی با موسیی در جنگ شد

چون به بی‌رنگی رسی کان داشتی
موسی و فرعون دارند آشتی

هرچند ۲۷ام ماه رجب گذشت اما آرزو دارم برکت و مایه ی امید باشد برای همه ی معتقدین و رهجویان.

التماس دعا،
یاعلی مدد
رضا تابنده

مقالات مرتبط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین بررسی کنید
Close
Back to top button