مطالب

سالروز شهادت جناب ملاسلطانمحمد گنابادی سلطانعلیشاه

هو
۱۲۱


فردا سالروز شهادت نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجری حضرت آقای حاج ملا سلطان‌محمد گنابادی سلطانعلیشاه طاب ثراه هست.
آثار قلمی ایشان در تفسیر ادبی و عرفانی قرآن و تشریح اصول و مبانی عرفان شیعی در ردیف بهترین نوشته های میراث مکتوب عرفاست.
دوست و دشمن به زهد و ورع و سلامت نفس و عظمت مقام علمی ایشان معترف اند.
آن بزرگوار که از کودکی یتیم و از دیدار پدر محروم شده بود با سختی تمام سالها به شبانی پرداخته بود و در جوانی شوق تحصیل علوم دینی او را به محضر علمای مشهد و نجف کشاند تا در زمینه فقه و اصول و سایر علوم دینی استفاده علمی کند و مجموعا پنج سال نیز در سبزوار در حلقه شاگردان فلسفی حکیم عالیقدر حاج ملاهادی سبزواری، حکمت متعالیه ملاصدرا را آموخته بود و به اشاره استاد، حواشی بر اسفار نوشته بود، ولی فراگیری این علوم را وافی و کافی ندانسته و همواره آتش شوقی در جان او شعله ور بود و به درگاه خدا نالان بود تا راهنمای الهی را به او نشان دهند.
تا اینکه همای بخت سعادت به دام او افتاد و توفیق رفیق او‌ شد و به محضر حضرت عارف ربانی حاج محمد کاظم اصفهانی سعادتعلیشاه اعلی الله مقامه الشریف راه یافت و در اولین دیدار جذبه الهی او را در ربود و نور ولایت را در سیمای ایشان دید. تفصیل این ملاقات و نحوه طلب و تشرف ایشان به فقر در طریقت نعمت اللهی را در کتابها نوشته اند و در اینجا قصد تطویل ندارم.
جناب سلطانعلیشاه پس از تشرف به فقر به قدم همت مراحل سیر و سلوک معنوی را تحت نظر این استاد ربانی طی کرد و پس از چند سال مجاهده به مقام جانشینی پیر بزرگوار خود منصوب شد.
پس از ارتحال جناب سعادتی شاه سیل فقرا و طالبین فقر و عرفان به سوی ایشان گسیل شد و روستای بیدخت گناباد که تا آن روز کمتر کسی از آن خبر داشت، شهره خاص و عام شد.
بیان شیرین و سعه صدر و حسن خلق و مقام علمی ایشان در مدت کمی باعث شد که روز به روز بر تعداد فقرا افزوده شد و سلسله نعمت اللهی که پس از رحلت جناب رحمت علیشاه شیرازی بخاطر بعضی اختلافات دچار رکورد و فترتی شده بود دوباره جان تازه ای بگیرد.
ایشان در دوره سی و چهارساله تمکن در مقام قطبیت سلسله نعمت اللهی از چنان شهرتی برخوردار شده بودند که پس از ایشان سلسله را بنام ایشان و‌ موطن آن بزرگوار، سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی یا گنابادی نامیدند.
سالروز شهادت ایشان را به محضر جانشین معنوی و طریقتی ایشان حضرت آقای حاج سید علیرضا جذبی ثابتعلی شاه روحی فداه و جمیع فقرا و علاقه مندان عرفان و تشیع تسلیت می گویم.


التماس دعا،
یاعلی مدد

مقالات مرتبط

یک نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین بررسی کنید
Close
Back to top button