Reza Tabandeh
پرطرفدار

مشرقی مشهدی

هو
۱۲۱
میرزا مَلِک مشرقی قزوینی از شعرای ایرانی قرن یازدهم هجری است.
تاریخ تولد او نامشخص ولی زادگاهش به احتمال زیاد قزوین باشد به همین دلیل او را قزوینی میخوانند از طرفی چون در مشهد بزرگ شد، او را مشرقی مشهدی نیز میخوانند.
او در خانواده ای متمول زندگی میکرد و از اینرو پس از تحصیلاتش برای تحصیل بیشتر علم به هرات رفت و در آنجا شروع به سرودن نمود و شعر زیبای او بیگلربیگی خراسان حسن خان شاملو که در آن زمان از طرف شاه عباس اول، حاکم هرات بود را جذب کرد و ملازم وی شد و همین امر باعث شد که با شاعران بیشتر معاشرت کند. او بعد از چندی از نزدیکان شاه عباس اول شد و چون قلم خوبی داشت، منشی ویژه شاه شد که در مدح شاه هم اشعاری سروده است.
او همچنین از سرشناسان موسیقی‌شناسی دربار بود. دیوانش به ده هزار بیت می‌رسد که شامل غزل، قصیده، قطعه و رباعی است. میرزا مَلِک مشرقی قزوینی سرانجام در سال ۱۰۵۰ قمری در گذشت.
دریغا، فلک آخر از کجروی   
روا دید آزردن مشرقی       
ندانم چسان دیدهٔ آسمان      
چو گل، دید پژمردن مشرقی؟
پی سال تاریخ آن نکته‌دان
بگو: حیف از مردن مشرقی

التماس دعا،
یاعلی مدد

مقالات مرتبط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button